Our Services

תחומי השירות

תחומי השירות שלנו

מטריקס בלו לבן

בניית בריכות

בניית בריכות שחייה

חדר מכונות לבריכה

חדרי מכונות

חדרי מכונות וציוד נלווה

ASTRAL מפל

מערכות משלימות

מערכות משלימות לבריכה

בריכה פרטית עם מסגרת דק עץ בהיר

חיפויים

חיפויי PVC, פסיפס וריצוף

proteam-e-series-SHARK

מערכות חימום

מערכות לחימום מי הבריכה

ASTRAL

תפעול

הכימיה של המים וחדר מכונות